Công ty hưởng lợi mùa Covid-19
Công ty hưởng lợi mùa Covid-19

Sony cho biết lợi nhuận quý II tăng đến 53% do nhiều người chọn cách ở nhà chơi game. Các mảng trực tuyến khác cũng phát triển mạnh.