Hà Nội đề xuất thêm trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho người có công, thân nhân

Hà Nội đề xuất trợ cấp người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thêm 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp, tương ứng 1,02 triệu đồng/tháng…

Tại dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng của thành phố Hà Nội có nêu nội dung và mức chi chính sách đặc thù hỗ trợ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

Theo đó, đối tượng hướng tới của chính sách là người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng của Hà Nội theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Các đối tượng cụ thể bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh); Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Người có công giúp đỡ cách mạng; Thân nhân của người có công với cách mạng, bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất ưu đãi hằng tháng.

Mức chi hỗ trợ trợ cấp đối với người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng là 0,5 lần mức chuẩn trợ cấp người có công theo Nghị định của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện là 2,055 triệu đồng/tháng.

Đề xuất của UBND TP Hà Nội về mức chi hỗ trợ thêm này, nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua, thì hàng tháng người có công và thân nhân sẽ được thành phố hỗ trợ thêm 1,0275 triệu đồng/tháng.

Mức hỗ trợ thay đổi khi quy định về mức chuẩn trợ cấp người có công thay đổi.

Trường hợp mỗi cá nhân hưởng chính sách chính sách ưu đãi của nhiều loại đối tượng người có công và thân nhân nêu trên, thì nhận hỗ trợ đối với một loại đối tượng.

Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, Nghị quyết này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Tags: Xã hội

Đăng nhận xét

Tin liên quan