Không được đặt tên con quá dài từ ngày 16/7

Không được đặt tên con quá dài từ ngày 16/7
Từ ngày 16/7, việc xác định họ, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật, giữ gìn bản sắc dân tộc, không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Đăng nhận xét

Tin liên quan